Blog Image

Skaparverkets bloggsida

Dåligt SVT

Media Posted on Thu, January 15, 2009 19:50:54

Såg härom veckan ett inslag som var sjukt vinklat av svt.

Du vet, Sveriges “fria” television. LOL !

Jag fick en tanke om att jag skulle klocka tiden som de olika
uppfattningarna fick komma till tals. Rätt gissat ! 90 procent av tiden
gick åt till att svartmåla, demonisera och förlöjliga ID-förespråkarna
i samhället. Samt få gratisreklam för sin bok.

Man zoomade in (ID är ovetenskap) för att trycka extra hårt på detta falska påstående.

Futtiga 10 procent fick ID-förespråkaren Krister Renard säga något.
Och vem som fick sista ordet och den så kallade punchlinen kunde man ju
otippat konstatera.

Fy skäms svt , detta är inte journalistik, detta är propaganda.

Se inslaget här: http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1101861

Tillbaka tilll SkaparverketUnderbart skapade !

Människan Posted on Thu, January 15, 2009 19:49:40

Det är för mig obegripligt hur vissa människor tror att vi blev till
genom ett blixtnedslag i en lerpöl. Snacka om geggamoja. Detta
resonemang håller bara inte.

Den moderna vetenskapens rön visar bortom allt tvivel hur oerhört
komplicerarde miniatyrmaskiner arbetar i våra celler. Dessa maskiner
har oreducerbar komplexitet, dvs att du inte ens kan ta bort någon
enstaka del för då förlorar maskinen sin funktion helt och hållet.
Dessa maskiner har omöjligen kunnat uppstå genom evolultion.

Känn på den, ni minskande skara av evolutionsteoretiker. Darwin själv skrev:

“If it could be demonstrated that any complex organ existed
which could not possibly have been formed by numerous, successive,
slight modifications, my theory would absolutely break down.” (“Origin of Species”)

Evolutionteorin har enligt darwin själv totalt kollapsat och måste därför skrotas ut och slängas på sophögen.

Men så var den ju inget annat än just en teori.

Jag rekomenderar dig att se filmsnutten DNA double helix.

Den är en riktig ögonöppnare och aha-upplevelse.

http://www.allaboutscience.org/dna-double-helix-video.htm

Tillbaka till SkaparverketDNA-koden = Information

Människan Posted on Tue, December 30, 2008 02:02:33

Visst är det underbart att se hur DNA-koden fullständigt
krossar darwinistisk evolution och materialismen.

Den gamle gubben darwin trodde väl att cellerna i våra
kroppar bestod av simpel gelemassa.

Idag vet vi bättre!

DNA-koden innehåller INFORMATION, så mycket och
så avancerad och kompakt att vi inte ens kan börja jämföra den med något vi
människor åstadkommit. Den är 5 miljarder gånger mer kompakt än datan på
en hårddisk.

Men låt oss börja från början med att definiera vad
information är.

En universell definition av information lyder:

Information = Ett kodat, symboliskts
representerat
budskap som innehåller en förväntad handling och ett avsiktligt
syfte.

T.ex. följande: Gå till ica och köp block-choklad.

Koden som används här är vårt svenska alfabet,

Det symboliskt representerade här är ica som
representerar en fysisk matbutik.

Den förväntade handlingen är: Gå till affären
och köp blockchoklad.

Det avsiktliga syftet är: att göra
choklad-cookies.

Låt oss nu göra en närmare studie av vad information
är.

Det fantastiska vi nu ska få se är att information är ickemateriell.
Det betyder att den inte kan skapas av endast massa och energi. Till vår hjälp
skall vi använda fem vetenskapliga lagar.

1.
Någonting materiellt kan inte skapa något ickemateriellt.

2.
Information är en ickematerialistisk
enhet.

(Boken är inte information, men dess
kodade innehåll är det. Avsändaren har förmedlat sina tankar).

3.
Termodymanikens 1:a lag: Massa och energi kan inte skapas eller förstöras, den
totala massan och energin i universum är konserverad och dess summa är alltid
konstant.

4.
Informationens 1:a lag: Information kan inte uppstå genom slumpartade
processer.

5.
Informationens 2:a lag: Information kan bara komma från en intelligent
avsändare.

Som Eccles (Dr. neuro fysik) och Robinson (Dr.
Psykologi) skriver i undret i att vara en människa, vår hjärna och vårt sinne
1984 sid 156-164: Eccles och Robinson diskuterade forskningen som de tre
grupperna gjort…. vilka alla producerat häpnadsväckande och oemotsägbara bevis
att en mental tanke kom före en verklig neurologisk avfyrning
i hjärnan
vilket tydligt visar att vårt sinne inte är samma sak som vår
hjärna utan en helt separat enhet.

I kommentarer till nobelpristagarkonversationer 1985
säger nobelpristagaren i fysik Sir John Eccles:

Detta kan vara en oöverkomlig svårighet för vissa
vetenskapsmän som är böjda åt det materialistiska hållet, men faktum kvarstår
vilket demonstrerats genom forskning att det ickematerialistiska sinnet agerar
på den materialistiska hjärnan.

(Vi är alltså inte bara kemikalier utan vi har en
ickematerialistisk komponent, vårt sinne, eller ande).

Med föregående fakta kan vi nu dra följande slutsatser
av DNA-koden:

1.
DNA-koden måste ha en avsändare.

Eftersom DNA-koden för alla
livsformer klart och tydligt ryms inom den universella definitionen av
information.

2.
Avsändaren
måste vara enastående intelligent.

Eftersom DNA-kodens
komplexitet och kompakthet är 5 miljarder gånger bättre än vår nuvarande
teknologi.

3.
Avsändaren
måste vara avsiktsfull och enastående intelligent.

Eftersom avsändaren har:

Kodat (lagrat) informationen i DNA
molekylerna.

Konstruerat de mikro biomolekylära
maskinerna som behövs för kodning och avkodning, processerna som styr detta och
dess överordnade styrsystem.

Designat alla ingående komponenter i
alla ursprungliga livsformer.

4.
Avsändaren måste ha en ickematerialistisk komponent, ande. Gud
är Ande.

Eftersom information är en icke
materialistisk enhet och inte kan uppstå ur materialistiska ting.

5.
Vi människor måste också ha en ickematerialistisk komponent.
Vi har en ande. (själ)

Eftersom information är en icke
materialistisk enhet och inte kan uppstå ur materialistiska ting och vi
människor också kan skapa information.

6.
Påståendet att universum uppkommit och utvecklats bara genom massa och energi
är helt klart motbevisat, med andra ord: Den materialistiska
världsåskådningen är falsk.

Eftersom information är
ickematerialistisk.

7.
Alla teorier om kemisk och biologisk evolution är falska.

Eftersom biologisk information bara
uppkommer från en intelligent avsändare och eftersom alla biologiska och
kemiska teorier om evolution kräver att informationen måste uppkomma från
endast massa och energi. (Alltså ingen avsändare av informationen).

Till sist vill vi ge en utmaning till den snabbt
krympande skaran religiösa darwinist-evolutionister:

Bevisa att information kan uppkomma ur endast från
massa och energi vilket er teori kräver för att en existerande djurart skall
utvecklas till en helt annan djurart, dvs. makro-evolution. Ny genetisk
DNA-kodad information måste ju bevisligen tillkomma för att dessa nya arter
skall kunna utvecklas. Detta har aldrig någonsin observerats inom den
vetenskapliga världen. Det har däremot ha observerats i fantasin
hos religiösa darwinistiska evolutionister.

Ta gärna en titt på följande videoklipp med Mike Riddle och njut av hur den informationsspäckade DNA-koden basunerar ut Guds underbara skaparverk.


How DNA destroys evolutions

Tillbaka till Skaparverket


Gott och ont i världen

Gud tror inte på ateister Posted on Wed, August 06, 2008 02:37:51

Det kan väl inte finnas en Gud när det finns så mycket ondska i världen?

Ok, du säger precis som jag att det finns mycket ondska i världen. Om det finns något ont så måste det ju också finnas något gott. För hur skulle du annars kunna se skillnaden mellan gott och ont.

Och det enda sättet att se den skillnaden är ju genom att det finns en moral närvarande.

Men om det finns en moral så måste det ju också finnas en moralgivare.

Med andra ord så har ju din fråga som var till för att påstå att Gud inte finns just bevisat att han finns.

Hur löd din fråga nu igen ???

Tillbaka till SkaparverketBankernas ocker

I världen Posted on Wed, August 06, 2008 02:03:25

Tänk vilken bra affärsidé att kunna låna ut andra människors pengar med ränta och tjäna pengar på detta sätt. Ta en titt på följande länkserie på youtube där bl.a. pastor Rod Parsley i sin predikan ger en träffande beskrivning om hur vårt strävande liv i detta sjuka system fungerar. Preach it brother!

National debt to whom do we owe it?

Money as debt

Moneymasters

Tillbaka till Skaparverket